Muhtarlık seçimleri Ne Zaman?

Muhtarlık seçimleri Ne Zaman? Muhtar ve azaların seçimleri Mahalli İdareler Genel Seçimleri içerisinde yapılmakta olu seçimler beş yılda bir yapılmaktadır.

31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek beş lıllığına muhtar seçimi yapacağız. aynı gün muhtarla birlikte aza seçimi de yapılacak.

Muhtar Olma Şartları Nelerdir?

Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için:

             1 – Türk olmak,

             2 – Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

             3 – (25) yaşını bitirmiş olmak,

             4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyleveya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

             5 – Türkçe okur yazar olmak,

Seçim için belirtilen gün, saat ve yerde sandığa oy pusulaları atılmağa başlanmadan önce seçim komisyonu, orada hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürler. Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerinde ince birmektup sığacak kadar yarığı bulunur.

Seçim bir günde bitmezse oy atılması için belirtilen son dakikada oy atılacakyarık komisyon tarafından seçmenlerden en az üç kişinin önünde bir kağıtla kapatılarak dört tarafından mühür mumu ile mühürlenir ve iş bir zabıtla belirtilir.Sabahları belli saatte gene öylece açılır ve iş gene bir zabıtla belirtilir. Sandık en büyük mülkiye memurunun uygun göreceği yerde saklanır.

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir