Muhtar Adayı Nasıl Olunur?

Muhtar Adayı Nasıl Olunur? 31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel siçiminde aday olam isteyen vatandaşlar sitemize gönderdikleri sorulardan biri de nasıl muhtar adayı olunur?

Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve ‘Mahalle İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri Seçilecek üye sayısı

a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre;
Nüfusu 1 000’e kadar olan köylerde 8
Nüfusu 1 001’den 2 000’e kadar olan köylerde 10
Nüfusu 2 000’den fazla olan köylerde 12
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir.
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000’e kadar olan köylerde iîk dört üye, nüfusu 1 001’den 2 000’e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 000’den fazla olan köylerde ilk altı üye asıl, geti kalanlar ise yedek üye olur.

b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, geri
kalanlar ise yedek üye olun

Adaylık ve seçilme yeterliliği
Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur.;
En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.
442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti Üyelere! tekrar aynı görevlere seçilemezler.

Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi
MADDE 32. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi için köy; seçim çevresidir.
Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır.
Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.
Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir