Belediye Başkanı Adayı Olacak Memurlar Ne Zaman İstifa Edecek?

Belediye Başkanı Adayı Olacak Memurlar Ne Zaman İstifa Edecek? 2024 Yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı adayı olacak memurlar ne zaman istifa edecek?

YSK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olabilmek için kamu görevlilerinin 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00‘ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Aday olmak isteyen siyasi partiler ise: il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine karar verildi.

1- Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
ç) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
d) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
e) Subay ile astsubaylar,
f) Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar
için aynı Kanun’un 19’uncu maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,
2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2023 Cuma tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,
3- Aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40’ıncı maddesi
uyarınca belirlenmesine,

(Visited 71 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir