Belediye Başkanlığı Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?

Belediye Başkanlığı Seçimleri Ne Zaman  Yapılacak?  Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, İl Merkez İlçe Belediye Başkanlıkları ve İlçe Belediye başkanlıkları olmak üzere üç  grup yerleşim yerleri için Belediye Başkanlığı ve belediye Meclis Üyelikleri için seçim yapılmaktadır.

Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclis Üyelikleri seçimi YSK tarafından “Mahalli İdareler Genel Seçimi” olarak düzenlenmekte olup 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Yerel Yönetimler Seçimi olarakta bilinen Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.ö

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Beldiye Başkanlığı seçimleri için YSK tarafından açıklanacak olan takvime göre adaylık süreci başlayacak olup partiler adaylara yönelik çalışmalarına şimdiden başlamış durumdadır.

1982 Anayasasına göre; yerel yönetimler (mahalli İdareler); “il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Türkiye’de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir.

31 Mart 2024 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nin huzur ve güven içerisinde yapılması, görevli kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, illerde seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi valiliklerce yapılacaktır.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir